نخستین دوره مسابقات مناظرات ملی دانشجویان دانشگاه های مازندران که در روزهای 4و5 مردادماه به میزبانی دانشگاه مازندران برگزار شد تیم رویش دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل رتبه اول را کسب نمود.
این مسابقات در سه مرحله استانی که در تمام استانها برگزار شد به کارش پایان داد و درمنطقه ای (مهرماه ) و کشوری  آذرماه برگزار می شود.
دراین دوره از مسابقات تیم ها بصورت چهار نفره به سرپرستی یک عضو هیات علمی وبه صورت تک حذفی وبا حضور 39نفر مرد و9نفر زن برگزار گردید.
گفتنی است تیم های تبیین از دانشگاه علوم پزشکی مازندران وشهید بهشتی از دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری دوم و سوم شدند.
لازم به ذکر است تیم نخست مازندران باید در مهرماه که مسابقات منطقه ای برگزار می شود با تیم های برنده دانشگاه های تهران وتیم نخست گیلان مناظره نماید .
اعضاء تیم دانشگاه را آقایان محمد براری،رضاکرمی، احسان خدیر وخانم سمیرا نبوی تشکیل می دادند.
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کسب این افتخار بزرگ را به اعضای محترم تیم وکلیه دانشگاهیان تبریک می گوید.