6

جلسه حلقه صالحين بسيج اساتيد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل با موضوع « بررسي مفهوم آتش به اختيار » در روز سه شنبه مورخ ۳۰خرداد۹۶ برگزار گرديد

در ابتداي جلسه حجت الاسلام حسيني مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ضمن گراميداشت ۳۱ خرداد روز شهادت مصطفي چمران كه روز بسيج اساتيد نامگذاري شده است حضار را به استفاده شايسته و بايسته ازباقي مانده ماه مبارك رمضان دعوت كردند و گفتند: در نگاه قرآني نصرت و ياري كردن دين خدا بر همگان لازم است « يا ايهاالذين آمنوا كونوا انصارالله » همانند امام حسين (ع) كه در دفاع از دين، عزت مندانه و غيرتمندانه اينجانب همواره مدافع نيروهاي انقلابي هستم

سپس اعضاء حاضر در جلسه پيرامون موضوع«بررسي مفهوم آتش به اختيار» به يحث وتبادل نظر پرداختندودر مباحث زير يه جمع بندي رسيدند.

رويه و نظرگاه رهبري در يك دوره طولاني از اول انقلاب تاكنون به وضوح نشان مي دهد كه تفسير آتش باختيار نه به معناي دعوت دانشجويان به هرج و مرج طلبي و نفي هرگونه هنجارمندي قانوني و عرفي و نه به معناي بي اعتبار شمردن ظوابط و عرف ها و نهاد قانوني بلكه به معناي نفي چشم انتظاري از نهادهاي حاضر در جمهوري اسلامي (وجه سلبي) و تكيه به ظرفيت هاي خودجوش فردي و جمعي مردمي انقلاب (وجه ايجابي) براي پيش بردن گفتمان انقلاب اسلامي. مقام معظم رهبري معتقدند براي پيش بردن گفتمان انقلاب، چشم انتظار نهادهاي حاضر نباشيد كه دچار ناتواني يا اختلال هستند، بلكه با همان توان و ظرفيتي كه داريد، به صورت خودجوش كار را به پيش ببريد و مثلا گفتند در حوزه فرهنگ، دست كم ده مساله اصلي از جمله سينما وجود دارد اما نهادي مثل وزارت ارشاد به جاي پرداختن به مساله اصلي، خود را درگير مسائل ديگر كرده است.. در واقع لب سخن رهبري، رفع انفعال از افراد و مجموعه هاي انقلابي بود كه براي پيش برد گفتمان انقلاب، همه توقع و انتظار خود را به نهادهاي حاضر گره زده بودند.

 

3

4