بسمه تعالی

به حول قوه الهی، دفتر نهاد رهبری دانشگاه در نظر دارد کلاس آموزش قرآن کریم ویژه فرزندان اساتید و کارکنان را برگزار نماید.

برای اطلاعات بیشتر با شماره های داخلی 1070 و 1071 تماس بگیرید.