به حول و قوه الهی بیست و دومین جلسه شورای هم اندیشی با تلاوت قرآن شروع شد:

در ابتدای جلسه، حاج آقا حسینی مسئولیت را در نگاه دینی، فرصتی دانستند که برای خدمت گذاری بیشتر باید غنیمت شمرد و در ادامه به چد نکته اشاره کردند:

1- همان طوری که شورای فرهنگی دانشگاه برای ارتقاء و توسعه فرهنگی در بعد دانشجویی برنامه ریزی می کند، شورای هم اندیشی هم باید در بعد اساتید جهت ارتقاء فرهنگی آن ها تلاش نماید و از آنجایی که بنابه فرموده مقام معظم رهبری، اساتید فرماندهان جنگ نرم می باشند، اهمیت این شورا کمتر از شورای فرهنگی نیست و خدا رو شکر که نگاه اعضای شورا، خصوصاً ریاست محترم نسبت به هم اندیشی بسیار مثبت است.

2- از دکتر امینی راد و خانواده محترم به دلیل زحماتی که در یک دهه به عنوان دبیر هم اندیشی متحمل شدند تقدیر و تشکر شد و ایشان را فردی با اخلاق، باصفا، ولایتمدار، و متدین دانستند و اشاره کردند که ایشان همیشه یار دانشگاه و نهاد رهبری بود.

و از دکتر ضابط پور به خاطر پذیرفتن مسئولیت تشکر کرد و توصیه کردند جلسات به طور منظم تشکیل شود. برنامه های نیاز محور در دستور کار قرار داده شود.

دکتر امینی راد، در ابتدا گزارشی از جلسه هم اندیشی که در هفته های گذشته در مشهد تشکیل گردید ارائه دادند و گفتند دکتر غلامی (وزیر علوم) بسیار بر جایگاه هم اندیشی تأکید داشتند. ایشان، این پست را هدیه ای الهی دانستند و از اعضاء هم اندیشی از کمبودهای که بوده طلب حلالیت کردند و فرمودند برای پیگیری بیشتر  امور هم اندیشی، نیازمند است یک نفر در دفتر هم اندیشی به دبیر هم اندیشی کمک نماید.

دکتر واثقی ضمن خدا قوت و تقدیر و تشکر از حضور طولانی و موثر دکتر امینی راد، گفتند ضرورت هم اندیشی بر کسی پوشیده نیست باید کمک کرد در جلسات بعدی جهت ارتقای این شورا، راهکارهای لازم اندیشیده شود. کار سختی است هم پیدا کردن موضوع نیاز محور و هم فرد موردنظر و هم مخاطبانی که هر یک دارای ایده ای متفاوتی هستند به اضافه محدودیت های ساختاری که ممکن است وجود داشته باشد.

بررسی سابقه دکتر امینی راد هم نشان می دهد که هر جا که ضرورت داشت کار کرده و امروز هم از یک سنگر (دبیر هم اندیشی) به سنگر دیگر (نماینده نهاد رهبری در صلاحیت عمومی) منتقل شد. آرزوی توفیق برای دکتر داریم هم در زندگی علمی، شخصی و خانوادگی و هم در سنگر جدید.

و از دکتر ضابط پور هم که قبول زحمت کردند تشکر می کنم، ایشان هم دارای سلامت نفس، خیر خواه همه و آمادگی دارد که هر جا لازم باشد کمک کند آرزوی توفیق داریم.

در پایان دکتر ضابط پور ضمن تقدیر و تشکر از خدمات بیش از یک دهه آقای دکتر امینی راد، گفتند پر کردن جای خالی دکتر به جهت وجاهت، سعه صدر، طمأنینه و آرامش ایشان، کار سختی است. و اظهار امیدواری کردند که با توجه به نگاه مثبت اعضای محترم شورا در توسعه فرهنگی اساتید بیش از پیش بکوشیم.