زوج جوان دانشجوي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل زندگي مشترك خود را در كنار يادمان دو شهيد گمنام دانشگاه آغاز كردند

گفتني است هدف از برگزاري اين مراسم در كنار مزار شهداي گمنام، ترويج فرهنگ ساده زيستي، ازدواج ساده و آسان و تجديد ميثاق با شهدا بود.

دفتر نهاد رهبری دانشگاه اين وصلت فرخنده را تبريك عرض نموده و از درگاه ايزد منان، براي اين زوج جوان سعادت و خوشبختي را مسئلت دارد.