به حول و قوه الهی اختتامیه ششمین دوره معرفت افزایی اساتید دانشگاه در روز پنج شنبه مورخ 5 بهمن ماه 96 با حضور اساتید شرکت کننده در این دوره ، مسئول محترم نهاد حاج آقا حسینی، ریاست محترم دانشگاه دکتر واثقی و معاون محترم آموزشی دکتر نوائی نیا در سالن اجتماعات طبقه پنجم جنب اتاق ریاست برگزار شد و جلسه با اهداء هدیه (تابلو فرش) و عکس یادگاری به اتمام رسید.