سخنرانی مسئول محترم نهاد رهبری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو 16 آذر 1395