سخنرانی حاج آقا حسینی مسئول نهاد رهبری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، به مناسبت حماسه 9 دی در مسجدالرسول دانشگاه 1396