سخنرانی حاج آقا حسینی مسئول نهاد رهبری دانشگاه در روز سوم ماه مبارک رمضان مسجدالرسول 97/2/29