می‌خواهند ماهیت استکبارستیزی 16 آذر در دانشگاه را تغییر دهند


بسیاری تلاش دارند که ماهیت روز 16 آذر را که روز استکبارستیزی است، عوض کنند. چرا تا وقتی واژه استکبار ستیزی می آید بعضی ها فکر می کنند ما قصد جنگ داریم؟ ما با هیچ ملتی سر جنگ نداریم. ما تنها با دولتی سر جنگ داریم که هشت سال ناجوانمردانه بهترین جوان‌های ما را از ما گرفت.