بسمه تعالی
زمان برگزاری آزمون دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 10 صبح به مدت 30 دقیقه
باسلام مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته بسیج به صورت آنلاین در سامانه نهاد رهبری دانشگاه برگزار می گردد. بسیج کارکنان و نهاد رهبری دانشگاه

اساتید، دانشجویان و کارمندان گرامي شما تنها يکبار و تنها از يک سيستم رايانه مي توانيد در اين مسابقه شرکت نماييد.
در صورت اتمام زمان پیش بینی شده، نتايج به صورت اتوماتيک ذخيره مي گردد.

نام و نام خانوادگي:
کدملي:
شغل:   کارمند
رشته
شماره تماس: